The seven principles to success

10 Januari – Mahasiswa perlu menghayati 7 prinsip utama dalam menjayakan universiti setelah dipilih sebagai universiti APEX pertama negara ini. Ketujuh-tujuh prinsip tersebut ialah Masa Hadapan, Kelainan, Kelestarian, Kemanusiaan, Kesejagatan, Perubahan dan Pengorbanan.

Dalam ucapannya kepada lebih 300 orang pemimpin pelajar yang menghadiri Kursus Kepimpinan di dewan kuliah U, USM, Naib Canselor, Prof. Tan Sri Dato’ Dzulkifli Abdul Razak menjelaskan bahawa kejayaan USM sebagai sebuah Universiti APEX dapat dicapai melalui penghayatan dan pengisian terhadap ketujuh-tujuh prinsip tersebut.

Read the entire “TUJUH PRINSIP KEJAYAAN UNIVERSITI APEX” article at Berita USM.